Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ซอกซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำกุศลมอบให้สังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้เยอะแยะ เหมาะสมกับการพักผ่อน   สมัยเก่าเป็นวัดที่ทรุดโทรมมากมาย แทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) แล้วก็พระยาราชการทำศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) แล้วก็วัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทรุดโทรมมากมาย ท่านทั้งสองมีใจเชื่อถือในศาสนาพุทธแล้วก็อยากสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงจึงได้ซ่อมวัดตรงข้ามขึ้นให้มีความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการทำศึก วัดปริวาสมีงานเทศการที่จัดให้มีขึ้นทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธทำให้มีการเกิดมีการทะเลาะวิวาทกันบ่อย จึงได้ตัดคำว่า ราชการทำศึก ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะวิวาทแทบจะไม่ให้เห็น จึงขึ้นชื่อติดปากกันต่อมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี โบสถ์ข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกโบสถ์เป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่ฉีกแนว เป็นศิลปะนานาชาติร่วมยุค มีรูปปั้น เทพเจ้า เทพธิดา ตัวการ์ตูนต่างๆดังเช่นว่า หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ แล้วก็ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen ของโบสถ์นี้เป็น รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ แล้วก็รูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยก่อน แล้วก็สมัยใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อดึงดูดให้ประชากรนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญ แล้วก็ได้ชมประติมากรรมที่สวยของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย